Dez-văluire

via EVANGHELIA PROSPERITĂȚII, O MARE EREZIE, DATĂ PE FAŢĂ CHIAR DE CĂTRE UNUL DIN PROMOTORII EI, NEPOTUL EVANGHELISTULUI BENNY HINN !!

Ștefania

Sfat

„Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă ! Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii și să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și , dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele și rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”
Iacov 5:13‭-‬16 VDC

http://bible.com/191/jas.5.13-16.VDC

Ștefania