Fii înțelept!

”Un cuvânt pozitiv, spus la momentul potrivit poate revigora un suflet, poate alina și vindeca o inima zdrobită.
Omul care suferă nu are nevoie de cuvinte elevate, ci de compasiunea ta față de el.
Porumbelul prins într-o cușcă trebuie să fie eliberat pentru ca să poată zbura.
Astăzi, tu poți răspunde într-un mod înțelept tuturor provocărilor!

Melania L.”

Fii înțelept!.

Ștefania

Ce face Dumnezeu cu cealaltă mână?

„Odată, pe vremea când fiul nostru de aproape trei anişori şi încerca să-şi clarifice cât de mare, dar mai ales cât de puternic este Dumnezeu, trecând cu el pe lângă un şantier, el cu ochii ţintă la macaraua care transporta un zid prefabricat, m-a întrebat:
– Mami, poate Dumnezeu să ridice macaraua cu o singură mână?
– Da, dragule, poate, i-am răspuns eu, fiind însă convinsă că vor urma – mai devreme sau mai târziu – şi alte întrebări.
– Dar blocul nostru, poate El să ridice chiar şi blocul nostru cu o singură mână?
– Da, dragul meu, El poate să ridice chiar şi blocul nostru cu o singură mână, l-am asigurat eu.
Seara, înainte de culcare, în timp ce-l înveleam, după ce şi-a spus rugaciunea, s-a ridicat în capul oaselor şi mi-a zis că vrea să îi cânt „El ţine tot pământul în mâna Lui”, „cântecelul ăla pe care l-am cântat ieri cu Tina”, surioara lui mai mare.

După câteva zile, Dani a venit la mine şi, privindu-mă cu ochii mari şi strălucitori, m-a întrebat:
– Mami, dar cu cealaltă mână ce face Dumnezeu?

Nu te întrebi şi TU, uneori, ce face Dumnezeu cu cealală mână, cu care „nu ţine pământul”? Fii convins că oricât I-ar fi de ocupate ambele mâini, mai are loc şi pentru TINE în îmbrăţişarea Lui plină de dragoste, şi, cu siguranţă are suficientă putere ca să te susţină. Să ai suficient din toate şi în zilele ce urmează, dar să nu uiţi că, indiferent de împrejurări, harul Lui îţi este fără doar şi poate îndeajuns! Iar când ai în faţă infinitul, să te gândeşti cum poţi să-i dai o formă în TINE.”

Ștefania

Tu, vino după Mine!

Când m-ai chemat, pe nume, mi-ai spus să las lumea şi să mă iau după Tine, sau să vin alături de Tine, sau să mă las luată în braţe de Tine. Nu-mi mai spusese nimeni, atât de pe înţelesul meu ce să fac. Am lucrat întotdeauna după placul meu, fără să-mi pese prea mult dacă mă răneam, dacă sufeream…

“Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.

În prooroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl, şi a primit învăţătura Lui, vine la Mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, în afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa veşnică.

Eu Sunt Pânea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie, şi au murit. Pânea, care se pogoară din cer, este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea, şi să nu moară. Eu Sunt Pânea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu pe care îl voi da pentru viaţa lumii.” La auzul acestor cuvinte, Iudeii se certau între ei, şi ziceau: „Cum poate omul acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?” Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi şi el prin Mine. Astfel este pâinea, care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit: cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în veac.”

Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum.

Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?” Isus, care ştia în Sine că ucenicii Săi cîrteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?…  Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu, Sunt duh şi viaţă. Dar Sunt unii din voi care nu cred.” Căci Isus ştia de la început cine erau cei ce nu cred, şi cine era cel ce avea să-L vândă. Şi a adăogat: „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.” Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi, şi nu mai umblau cu El. Atunci Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?”  „Doamne” I-a răspuns Simon Petru „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut, şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.”

Isus le-a răspuns: „Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuşi unul din voi este un drac.”

Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; căci el avea să-L vândă: el, unul din cei doisprezece.”

Ioan 6:44-71

Ștefania