Îngrijorările, un motiv de neînțelegere în familie

Filipeni 4:6
„Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri.”

În loc să vă îngrijorați, rugați-vă!
Fie ca cererile și laudele voastre să vă preschimbe îngrijorările în rugăciuni când mărturisiți Domnului lucrurile de care credeți că aveți nevoie.
Înainte să vă puteți da seama, plinătatea lui Dumnezeu se va face simțită, și tot ce a gândit El mai bun pentru voi, pentru acel moment, se va pogorî peste voi. Va fi minunat când Hristos va lua locul central în viața voastră de familie, înlocuind îngrijorarea.

Și, pentru că familia este formată din doi, și ție îți spun: Hristos trebuie să aibă locul central în viața ta, în locul îngrijorărilor!

Cu siguranță, măcar o dată ți-ai simțit inima strâmtă pentru cel de lângă tine, și nu pentru că nu l-ai iubit, ci datorită preocupării gândurilor tale cu o îngrijorare. Să nu faci ca mine: o aduc înaintea Tatălui, o pun la picioarele Sale, Îi spun că-L iubesc, că am încrederea în El că poate face tot ce vrea, chiar și să mă ajute cu problema mea și încă multe altele, însă, pe când mă ridic de pe genunchi, deja unghiile-mi străpung palmele de cât de tare strâng, ca să nu-mi scape, îngijorarea cu care am venit!

Ți-o spun ție și mi-o spun încă o dată mie. Poate așa vom înțelege!

Pavel mai adaugă imediat: „Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile ți gândurile în Hristos Isus” – iată amănuntul important: pacea lui Dumnezeu ne poate păzi inima și gândurile care sunt prinse în Hristos Isus! Acest amănunt mă ajută să am din nou pentru cel de lângă mine o inimă bună, largă și toate gândurile „acasă” împreună cu el.

Coloseni 3:12-17
Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiti, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belsug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl!

Ștefania