Psalmul 107 – adaptare

O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

Vreau să-L laud pe Domnul meu, pe Dumnezeul meu, pentru că este bun și în veci ține îndurarea Lui; toți cei răscumpărați de Domnul, toți cei pe care El i-a izbăvit din mâna vrăjmașului să-L laude, căci este bun și în veac ține îndurarea Lui!

Domnul ne-a strâns din toate țările, din toate gunoaiele, de peste tot, de pe unde eram aruncați de vrăjmașul; pribegeam prin pustiu, umblam pe căi neumblate și nu găseam nicio cetate în care să ne odihnim sufletul, unde să putem locui, să fim la loc larg…
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

Sufeream de foame și de sete, ne tânjea sufletul în noi… Când strâmtorarea ne-a fost cea mai mare, atunci am strigat către Domnul, și El ne-a izbăvit din necazul nostru, ne-a călăuzit pe calea cea dreaptă, ca să ajungem înr-o cetate de locuit, la loc larg… El a potolit setea sufletului nostru însetat și ne-a umplut de bunătăți sufletul flămâd.
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

Ședeam în întuneric şi în umbra morţii, unde trăiam legaţi în ticăloşie şi în fiare, pentru că ne răzvrătiserăm împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiserăm sfatul Celui Preaînalt. El ne-a smerit inima prin suferinţă: am căzut, şi nu mai era nimeni care să ne ajute, până ce a venit El!
Ne-a scos din întuneric şi din umbra morţii şi ne-a rupt legăturile. Căci El a sfărâmat porţi din aramă şi a rupt zăvoare din fier.
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

Eram niște nebuni, prin purtarea noastră vinovată şi prin nelegiuirile noastre, ajunseserăm nenorociţi. Sufletele noastre se dezgustaseră de orice hrană, şi eram lângă porţile morţii. Domnul a trimis cuvântul Său şi ne-a tămăduit şi ne-a scăpat de groapă.
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor! Să-I aducem jertfe de mulţumire şi să vestim lucrările Lui cu strigăte de bucurie.

Cei ce se coborâseră pe mare în corăbii şi făceau negoţ pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului şi minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis şi a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc; sufletul le era pierdut în faţa primejdiei. Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat, şi zadarnică le era toată iscusinţa. El a oprit furtuna, a adus liniştea, şi valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniştit, şi Domnul i-a dus în limanul dorit.
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor! Să-L înălțăm în adunarea noastră laolaltă!

El preface râurile în pustiu, şi izvoarele de apă în pământ uscat, ţara roditoare în ţară sărată, din pricina răutăţii locuitorilor ei. Tot El preface pustiul în iaz, şi pământul uscat, în izvoare de ape. Aşază acolo pe cei flămânzi, şi ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea; însămânţează ogoare, sădesc vii şi-i culeg roadele. El îi binecuvântă, şi se înmulţesc nespus, şi nu le împuţinează vitele. Dacă sunt împuţinaţi şi apăsaţi prin asuprire, nenorocire şi suferinţă, El varsă dispreţul peste cei mari şi-i face să pribegească prin pustiuri fără drum, dar ridică pe cel lipsit, izbăveşte pe cel nevoiaş şi înmulţeşte familiile ca pe nişte turme.
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

Oamenii fără prihană văd lucrul acesta şi se bucură, şi orice nelegiuire îşi închide gura!
Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri şi să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.

Ștefania

Bun gasit, dragi prieteni.

Image

Ia te uită! Am găsit asta în draft! Hmmm, cum trece vremea!

Cineva spunea: „Să te căsătoreşti e uşor, șă-ţi păstrezi căsnicia e o provocare!”

Subiectul pe care mi l-am propus la Școala familiei este, recunosc, extrem de dificil de abordat, pretinde în tratare mult tact şi înţelepciune, cu atât mai mult cu cât familia reprezintă una din relaţiile interumane cele mai complexe şi implică aspecte pe cât de delicate şi problematice, pe atât de încântătoare.

În primul rând vreau să-I multumesc lui Dumnezeu că ne-a îngăduit să fim cu unii dintre dvs. la Școala familiei, aici la Credo TV în fiecare vineri seara de la 9, unde am văzut, chiar de la început care este perspectiva lui Dumnezeu asupra dragostei, sentiment și esență din Dumnezeu, am văzut ce este familia, cine a inventat-o și cu ce scop? Pentru a avea o căsnicie împlinită este nevie să te pregătești, într-un anume fel, cum, cât, de ce? Apoi, am început să descoperim, pe rând, principiile vieții de familie, începând cu schimbarea priorităților celor doi parteneri încă de la intrarea in relația de familie.

De mai multe episoade aprofundăm ce presupune alipirea sufletească a soților, această temă are multe aspecte și am descoperit că acest principiu, al alipirii sufletești, implică o luptă cu tine însuți pentru a deveni persoana cea mai potrivită pentru partener.
Diferențele de toate felurile dintre soți, si responsabilitățile fiecaruia, felul cum rezolvăm conflictele care apar inevitabil într-o familie dau culoare relației conjugale.
Vom mai vorbi la următoarele noastre întâlniri și despre problemele grave care pot apărea în familie, cum este boala, moartea, divorțul…
Apoi vom atinge și al treilea principiu al vieții conjugale, acela al intimității partenerilor, iar subiectul creșterii copiilor ne va lua ceva timp și vă invit să-l petrecem împreună, vinerea, seara de la 9…

Indiferent dacă ești căsătorit doar de șaisprezece ani, de treizeci, ori de mai mulți ani, sau ești încă în așteptarea primei întâlniri, trebuie să-ți însușești calitățile și principiile necesare construirii unei căsnicii trainice și plăcute lui Dumnezeu.

S-ar putea să ai impresia că unele dintre temele pe care le-am abordat sau vreau să le abordez în emisiunea aceasta, Școala familiei, sunt de prisos, însă dacă trebuie să cauți răspunsuri la întrebările tale despre familie, trebuie să le cauți la sursă, la Cartea Cărților, iar la Școala familiei facem acest lucru. Temele ce mi le-am propus sunt cotidiene și în acelați timp Dumnezeu vorbeste despre ele, în Scriptură.

Problemele nu dispar de la sine, trebuie să găsești soluții pentru acele aspecte care stau la baza neînțelegerilor din familia ta, confruntându-te cu ele în mod deschis, onest și întotdeauna cu dragoste. Iar dacă soluția cea mai bună și mai directă pentru problema ivită este să renunți la orgoliul tău și să ceri iertare, fă aceasta. Este mare lucru într-o căsnicie să faci primul pas spre împăcare.

Dacă relația ta conjugală nu este plină de viață și pasiune, sau are nevoie de reconciliere fă ceva în acest sens. Beneficiile de care te vei bucura în cadrul unei iubiri renăscute și a unei căsnicii pasionante sunt dincolo de orice închipuire.

O relație de dragoste conjugală și intimă trăită din plin este o bucurie și o sărbătoare, este un dar de la Dumnezeu, un angajament pe care oamenii și-l iau față de Dumnezeu și unul față de celălalt.

Roagă-te pentru înțelepciunea de a fi un soț pe placul lui Dumnezeu și un îndrumător spiritual, unul care să aducă în sufletul soției setea de Dumnezeu.

Roagă-te pentru înțelepciunea de a fi o soție pe placul lui Dumnezeu și un sprijin care să-l facă pe soțul tău să fie însetat de dragostea ta și ajută-l să soarbă din dragostea lui Dumnezeu care să vă umple!

Roagă-te ca Dumnezeu să facă din tine persoana potrivită pentru celălalt.
Atunci când Îl cauți și-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta, cand te străduiești să devii mai bun și urmărești binele suprem al celuilalt, vei cunoaște împlinirea în căsnicie. Va ieși la iveală, mai mult ca oricand, ceea ce este mai bun în fiecare din voi.

Cu alte cuvinte, vă aștept și în acest an să fiți alături de mine și invitații mei, în fiecare vineri, seara de la ora 9, aici la CREDO TV.

Vă doresc un An Nou, mai bun decât cel care a trecut.
Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească, Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste voi și să se îndure de voi. Domnul să-Și înalțe Fața peste fiecare dintre voi și să vă dea pacea, dragi prieteni.

29 dec. 2011
Ștefania

Mi-e rușine…

Având în vedere că parcă eu aș fi scris articolul lui Florin, îl voi „share-ui”.

Mulțumesc, Florine, pentru că exprimi atât de bine, cel puțin o parte din simțămintele mele și, cu siguranță, ale multor altor cititori!

pentrusufletultau

Mi-e rușine.

Mi-e rușine pentru că deși cunoaștem tot mai mult aplicăm tot mai puțin

Mi-e rușine că trăim în “bisericuțe” și nu luăm seama la aceia (mulți) din jurul nostru care se simt singuri

Mi-e rușine de materialismul care ne-a pătruns adânc în inimă

Mi-e rușine că socotim mai grave lucrurile exterioare (lănțișoare, păr lung, cercei etc.) decât cele interioare (mândrie, mânie, invidie etc.)

Mi-e rușine de abuzurile și scandalurile create de unii din cei care se declară urmași ai lui Cristos

Mi-e rușine de lipsa de har care a îndepărtat pe mulți din adunările noastre

Mi-e rușine că afișăm obiecte cu mesaje ca “I ♥ Jesus” sau “What Would Jesus Do” în timp ce inima noastră este împărțită

Mi-e rușine că am construit ziduri și stăm refugiați în spatele lor în loc să ieșim în lume cu mesajul împăcării

Mi-e rușine de lucrurile îngrozitoare care s-au întâmplat de-a…

Vezi articolul original 351 de cuvinte mai mult